Spring naar inhoud

Uitstroom

Uitstroom heeft betrekking op de procedure van uitdiensttreding van werknemers binnen een organisatie. Het dienstverband van de medewerker wordt beƫindigd. Om welke reden een werknemer de organisatie ook verlaat, in alle gevallen hebben de organisatie en de werknemer er belang bij dat deze procedure goed verloopt. Een organisatie moet goed werkgeverschap aantonen door de uitstroom goed te managen. Op het moment dat dit niet gebeurd, komt dit negatief over bij de werknemers die vertrekken, maar vooral richting de werknemers die nog blijven werken bij de organisatie.

 

Verschillende redenen

Voor de beƫindiging kunnen er verschillende redenen zijn. Een medewerker bereikt bijvoorbeeld de einddatum van zijn tijdelijke contract of bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en stopt met werken. De werknemer kan er ook vrijwillig voor kiezen om te vertrekken, bijvoorbeeld om een nieuwe stap te zetten in zijn/haar loopbaan.

 

Outplacement

 

Werknemers die uit dienst treden worden door outplacement stapsgewijs bijgestaan bij het zoeken naar een nieuwe geschikte baan. Outplacement is mogelijk voor zowel individuen als groepen. Vaak worden hiervoor externe bedrijven ingeschakeld. Dit zijn professionals en hebben erg veel ervaring op dit gebied. Interne begeleiding is vaak niet gewenst omdat organisaties belangenconflicten willen voorkomen. Vaak kunnen externe gespecialiseerde bedrijven ook meer kennis bieden van de huidige arbeidsmarkt en beschikken zij over een groot contactennetwerk. Dit zorgt ervoor dat de werknemer meer kans heeft op het vinden van een nieuwe geschikte baan.

 

Ontslag op staande voet

De procedure bij ontslag op staande voet loopt anders. In dit geval wordt er geen outplacement traject gestart. Bij ontslag op staande voet wordt namelijk de arbeidsovereenkomst per direct opgezegd. Dit is enkel mogelijk naar aanleiding van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. Denk hierbij aan:
- diefstal op de werkvloer
- mishandeling
- werkweigering
De werknemer heeft er recht op om door de werkgever ingelicht te worden over de reden van het ontslag op staande voet. Vaak gebeurd dit in eerste instantie mondeling en volgt hierna een schriftelijke bevestiging.