Spring naar inhoud

Instroom

De HR-afdeling is verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe werknemers. Hierbij draait het niet enkel om het selecteren van een geschikte kandidaat, maar is het relevant dat de werknemer uiteindelijk ook succesvol gaat functioneren binnen de organisatie. Één van de grootste taken van een HR-afdeling is het in goede banen leiden van de instroom van nieuwe werknemers.

Werving en selectie

De instroom van werknemers start door middel van werving en selectie. Hiervoor moeten er vacatureteksten opgesteld worden en moet de vacature uitgezet worden. Er start een zoektocht naar werknemers die bepaalde functies binnen de organisatie succesvol kunnen vervullen. Dit met het oogmerk om uiteindelijk de doelstellingen van de organisatie te kunnen blijven realiseren.

 

Intern en extern

Kandidaten kunnen zowel binnen als buiten de organisatie worden geworven. De meeste organisaties bekijken eerst intern of er geschikte kandidaten aanwezig zijn. Dit is interessant omdat de werknemer in dit geval al bekend is met de organisatie en andersom ook. Het intern werven zorgt er ook voor dat de huidige werknemers de kans krijgen om binnen de organisatie promotie of overplaatsing te krijgen. Zijn er intern geen geïnteresseerden? Dan zet de organisatie een externe wervingsprocedure in gang.

 

Selectieprocedure

Indien de procedure voor de werving is afgerond, zal de selectieprocedure starten. De brieven worden geselecteerd en er komt een selectie assessment. Hierbij wordt er gezocht naar een goede afstemming tussen de kandidaat, de functie en de organisatie. Blijkt er een geschikte kandidaat aangewezen te zijn? Dan zal de nieuwe werknemer worden aangesteld. Vaak volgt er dan nog een arbeidsvoorwaarden gesprek.

 

Periode van inwerking

Indien de persoon is aangenomen zal er sprake zijn van een periode van inwerking. De medewerker zal worden klaargestoomd en alles leren voor de functie die hij/zij gaat vervullen. Een geschikte medewerker voor de functie zou daarna kunnen doorstromen binnen de organisatie en een optimale bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.