Wat is HRM?

 

Tegenwoordig wordt het managen van werknemers in een organisatie Human

Resource Management (HRM) genoemd. Als ondernemingen innovatief en

productief willen zijn en blijven moeten zij werknemers als belangrijkste instrument

zien binnen de organisatie. HRM houdt zich bezig met de sturing, inzet en de

motiverende factoren van de werknemers binnen de organisatie.

 

Onmisbaar

 

De inbreng van mensen is onmisbaar om een organisatie goed te laten functioneren.

De werkgever gaat een arbeidsrelatie met de werknemer aan. De werkgever

verwacht dat de werknemer zijn/haar tijd en capaciteiten ter beschikking stelt in ruil

voor een beloning. Salaris kan als een beloning worden gezien, maar ook

opleidingsmogelijkheden en groeimogelijkheden worden tegenwoordig steeds

belangrijker.

 

Productief en in evenwicht

 

HRM omvat activiteiten die worden ondernomen om die arbeidsrelaties zo te sturen

dat ze productief en in evenwicht zijn. Daarnaast moet het wel voldoen aan

maatschappelijke normen en verwachtingen. In eerste instantie gaat het er bij HRM

om dat arbeidsrelaties zodanig worden ingezet dat de organisatiedoelen behaald

worden. Het moet de organisatie wel iets opleveren. Daarnaast moet het beleid

maatschappelijk acceptabel zijn. Dit kan per organisatie sterk verschillen. Een

voorbeeld is dat een werkgever bijvoorbeeld erg slecht omgaat met zijn werknemers.

Als dit in het nieuws komt, zorgt dit ervoor dat zijn imago erg aangetast wordt bij de

klanten. Dit is al vaker voorgekomen en heeft er in de meeste gevallen tot geleid dat

het HR-beleid werd aangepast.

Een arbeidsrelatie moet voor de partijen ook evenwichtig zijn. Een werknemer wil

een passend salaris en de werkgever verwacht dat zijn werknemer integer is en zich

voor de organisatie inzet.

 

HR-instrumenten

 

Er worden twee soorten HR-instrumenten onderscheiden: de harde en zachte

instrumenten. De harde instrumenten richten zich op de korte termijn waar vaak

kwantitatief resultaat uit volgt. Voorbeelden hiervan zijn werving en selectie,

beoordelingsgesprekken en beloningssystemen. Voor het bereiken van kwalitatief

resultaat voor de langere termijn worden zachte instrumenten ingezet. Hierbij moet je

denken aan opleidingen, trainingen en loopbaantrajecten.

 

HR-cyclus

 

De HR-cyclus geeft het cyclisch karakter van HR-management weer. Mensen

worden geselecteerd op basis van de verwachting dat ze een bepaalde functie

kunnen vervullen. Daarna zullen deze prestaties beoordeeld worden. Hier zit vaak

een beloning aan vast. Heeft een werknemer goed gepresteerd? Dan ontvangt hij/zij

ook een betere beloning dat de werknemers die minder goede prestaties hebben

laten zien. Het is de bedoeling dat dit motiverend werkt om in de toekomst beter te

presteren of dezelfde prestaties te blijven leveren. Ook zou er voor gekozen kunnen

worden om door te stromen naar een andere functie. Soms zijn de prestaties

onvoldoende en zorgt dit voor uitstroom. Dit betekent dat de arbeidsrelatie wordt

beëindigd.

 

Lange termijn

 

HRM is gericht op de lange termijn. De personeelsinstrumenten worden geïntegreerd

in het organisatiebeleid toegepast. Het HRM-beleid heeft onderdelen die allemaal op

elkaar zijn afgestemd. Het start met de werving en selectie van personeel.

Vervolgens gaat dit verder met de opleiding, doorstroom en uitstroom van het

personeel. Alle onderdelen hiervan zoals functieprofielen, ontwikkelingsplannen,

opleidingsbeleid en de functionering- en beoordelingsgesprekken zijn aan elkaar

verbonden. Het HRM-beleid vormt hierdoor een transparant geheel.

 

Strategisch beleid & HRM

 

Organisatiedoelstellingen kunnen worden verwerkt in HRM-beleid. Het strategisch

beleid van een organisatie en het HRM-beleid hebben namelijk invloed op elkaar.

Indien je een organisatie hebt die sterk gericht is op het verkrijgen van nieuwe

kennis, mag een organisatie ook eisen stellen aan het HRM beleid. Deze dient het

interne personeel dan continu op een hoger kennisniveau te brengen. Dit kan door

het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen. Van HR-managers mag

verwacht worden dat ze goed om zich heen kijken naar gekwalificeerd personeel.

HR-managers zijn tegenwoordig vaak actief op social media en onderhouden goede

contacten met instanties die opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden.

Aandacht voor de omgeving

HRM dat effectief is, is niet enkel intern gericht, maar ook op de omgeving van de

organisatie. Er moet gedacht worden aan het imago van het bedrijf en de lokale

arbeidsmarkt. Een positief imago is onder andere te verkrijgen door investeringen in

het personeel. Werkzoekenden zouden, indien ze gekwalificeerd zijn, graag bij een

dergelijke organisatie willen werken vanwege de opleidingsmogelijkheden. Hier kan

HRM voor zorgen.

 

Geïntegreerd in de organisatie

 

HRM dient goed geïntegreerd zijn in de organisatie. Indien dit het geval is, zullen

leidinggevenden en managers zich nauwelijks bemoeien met de HRM processen.

Het maken van afspraken over de optimalisering van de organisatie door het

personeel effectiever in te zetten en te ontwikkelen zal wel regelmatig moeten

gebeuren.