Spring naar inhoud

Wat is HRM?

Tegenwoordig wordt het managen van werknemers in een organisatie Human Resource Management (HRM) genoemd. Als ondernemingen innovatief en productief willen zijn en blijven moeten zij werknemers als belangrijkste instrument zien binnen de organisatie. HRM houdt zich bezig met de sturing, inzet en de motiverende factoren van de werknemers binnen de organisatie.

Onmisbaar

De inbreng van mensen is onmisbaar om een organisatie goed te laten functioneren. De werkgever gaat een arbeidsrelatie met de werknemer aan. De werkgever verwacht dat de werknemer zijn/haar tijd en capaciteiten ter beschikking stelt in ruil voor een beloning. Salaris kan als een beloning worden gezien, maar ook opleidingsmogelijkheden en groeimogelijkheden worden tegenwoordig steeds belangrijker.

Productief en in evenwicht

HRM omvat activiteiten die worden ondernomen om die arbeidsrelaties zo te sturen dat ze productief en in evenwicht zijn. Daarnaast moet het wel voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen. In eerste instantie gaat het er bij HRM om dat arbeidsrelaties zodanig worden ingezet dat de organisatiedoelen behaald worden. Het moet de organisatie wel iets opleveren. Daarnaast moet het beleid maatschappelijk acceptabel zijn. Dit kan per organisatie sterk verschillen. Een voorbeeld is dat een werkgever bijvoorbeeld erg slecht omgaat met zijn werknemers. Als dit in het nieuws komt, zorgt dit ervoor dat zijn imago erg aangetast wordt bij de klanten. Dit is al vaker voorgekomen en heeft er in de meeste gevallen tot geleid dat het HR-beleid werd aangepast. Een arbeidsrelatie moet voor de partijen ook evenwichtig zijn. Een werknemer wil een passend salaris en de werkgever verwacht dat zijn werknemer integer is en zich voor de organisatie inzet.

HR-instrumenten

Er worden twee soorten HR-instrumenten onderscheiden: de harde en zachte instrumenten. De harde instrumenten richten zich op de korte termijn waar vaak kwantitatief resultaat uit volgt. Voorbeelden hiervan zijn werving en selectie, beoordelingsgesprekken en beloningssystemen. Voor het bereiken van kwalitatief resultaat voor de langere termijn worden zachte instrumenten ingezet. Hierbij moet je denken aan opleidingen, trainingen en loopbaantrajecten.

HR-cyclus

De HR-cyclus geeft het cyclisch karakter van HR-management weer. Mensen worden geselecteerd op basis van de verwachting dat ze een bepaalde functie kunnen vervullen. Daarna zullen deze prestaties beoordeeld worden. Hier zit vaak een beloning aan vast. Heeft een werknemer goed gepresteerd? Dan ontvangt hij/zij ook een betere beloning dat de werknemers die minder goede prestaties hebben laten zien. Het is de bedoeling dat dit motiverend werkt om in de toekomst beter te presteren of dezelfde prestaties te blijven leveren. Ook zou er voor gekozen kunnen worden om door te stromen naar een andere functie. Soms zijn de prestaties onvoldoende en zorgt dit voor uitstroom. Dit betekent dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Lange termijn

HRM is gericht op de lange termijn. De personeelsinstrumenten worden geïntegreerd in het organisatiebeleid toegepast. Het HRM-beleid heeft onderdelen die allemaal op elkaar zijn afgestemd. Het start met de werving en selectie van personeel. Vervolgens gaat dit verder met de opleiding, doorstroom en uitstroom van het personeel. Alle onderdelen hiervan zoals functieprofielen, ontwikkelingsplannen, opleidingsbeleid en de functionering- en beoordelingsgesprekken zijn aan elkaar verbonden. Het HRM-beleid vormt hierdoor een transparant geheel.

Strategisch beleid & HRM

Organisatiedoelstellingen kunnen worden verwerkt in HRM-beleid. Het strategisch beleid van een organisatie en het HRM-beleid hebben namelijk invloed op elkaar. Indien je een organisatie hebt die sterk gericht is op het verkrijgen van nieuwe kennis, mag een organisatie ook eisen stellen aan het HRM beleid. Deze dient het interne personeel dan continu op een hoger kennisniveau te brengen. Dit kan door het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen. Van HR-managers mag verwacht worden dat ze goed om zich heen kijken naar gekwalificeerd personeel. HR-managers zijn tegenwoordig vaak actief op social media en onderhouden goede contacten met instanties die opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden. Aandacht voor de omgeving HRM dat effectief is, is niet enkel intern gericht, maar ook op de omgeving van de organisatie. Er moet gedacht worden aan het imago van het bedrijf en de lokale arbeidsmarkt. Een positief imago is onder andere te verkrijgen door investeringen in het personeel. Werkzoekenden zouden, indien ze gekwalificeerd zijn, graag bij een dergelijke organisatie willen werken vanwege de opleidingsmogelijkheden. Hier kan HRM voor zorgen.

Geïntegreerd in de organisatie

HRM dient goed geïntegreerd zijn in de organisatie. Indien dit het geval is, zullen leidinggevenden en managers zich nauwelijks bemoeien met de HRM processen. Het maken van afspraken over de optimalisering van de organisatie door het personeel effectiever in te zetten en te ontwikkelen zal wel regelmatig moeten gebeuren.